Bodhi Shrawan Dharma Sangha

General forum on the teachings of all schools of Mahayana and Vajrayana Buddhism. Topics specific to one school are best posted in the appropriate sub-forum.
Post Reply
Maitri_Dharma
Posts: 3
Joined: Thu Jul 05, 2012 8:35 am

Bodhi Shrawan Dharma Sangha

Post by Maitri_Dharma » Thu Jul 05, 2012 9:02 am

Maha Sambodhi Dharma Sangha’s Teaching of August 2, 2007
1. शान्तिको सन्देश, विश्वलार्इ आग्रह
Shanti ko sandesh, viswalai agrah
A Message of Peace, an Appeal to the World

2. मानब जगतमा हत्या हिंसा हथियार लोभ मोहले
संसार ब्याकुल भर्इ सकेको छ |
Manav jagat ma, hatya, hinsa, hathiyar, lobha, mohale,
sansar vyakula bhaye sakeko chha.
In the human world, murder, violence, weapons, greed and delusion have made
the human world a desperate place.

3. विश्व मानव बीचमा ठुलो हुरी आई सकेको छ |
Viswa manav bichma thulo huri aayi sakeko chha.
A great storm has come amidst the human world.

4. अब यो संसार नष्ट हुने बाटो तिर लम्कीरहेको छ |
Aba yo sansar nashta hune bato tira lamki raheko chha.
Now this world has been brought on the brink of destruction.

5. सलाई बचाउने अब एउटै उपाय धर्म हो |
Yaslai, bachaune, aba eutai upay Dharma ho.
Now the Dharma[1] is the only way to save/protect it.

6. जब धर्मको शील र मार्गमा हिंड्डैन तब ब्याकुल संसार अवश्य नष्ट |
Jab Dharma ko shil ra marga ma hiddaina tab
vyakula sansar avashya nashta
If one does not follow the morals and path of the Dharma
then the restless world shall certainly be destroyed...

7. त्यसैले तपार्इहरुले यो मार्गलाई र यो संदेशलार्इ
विश्व मानब समाज सम्म पुर्याउनु :
Tyesaile tapaiharule yo margalai, ra yo sandeshlai
viswa manav samaj samma puryaunu:
Therefore, all of you, do exhort to the human society of the world
this path and this message:

8. मेरो तपस्यामा बाधा अड्चन आक्रोश अविस्वास कहिले नगर्नु |
Mero tapasyama badha, acana, aakrosh, abiswas, kahile nagarnu
“Don’t ever disturb, hinder, resent or disbelieve my penance.

9. म मार्गदर्शन मात्र हो | खोज आफै गर्नु पर्छ |
Ma margadarshan matra ho. Khoj aaphai garnu parchha.
I am only margadarshan (guidance).
One must make the search on one’s own.

10. म के हुन्छु के गर्छु त्यो आउने वर्तमानले बताइरहेको छ |
Ma ke hunchhu, ke garchhu...tyo aune vartamanle batairaheko chha.
What I am, what I do... the coming days will reveal.

11. मानब उद्धार र जगत सृष्टी प्राणीहरुलाई उद्धार र विश्व शान्ति अगाडी
बढाउने
मेरो लक्ष्य र मार्ग हुन् |
Manav uddhar ra jagat shristi, praniharulai uddhar ra viswa shanti agadi
badhaune mero lakshya ra marga hu`n.
My goal and path is to lead forward to the liberation of humankind, the
emancipation of the created Earth and world peace.”

12. नमो बुद्ध संगाया
नमो बुद्ध संगाया
नमो संगाया
“Namo Buddha sanghaya,
Namo Buddha sanghaya,
namo sanghaya.”
I take refuge in the Buddha’s Sangha
I take refuge in the Buddha’s Sangha
I take refuge in the Sangha.

13. यस अनित्य संसारलार्इ भव सागर बाट उतार्न सदा म रिस लोभ मोहको वशमा
नपरिसंसारलार्इ एक छिन् पनि बिचल्लि नगरार्इ |
Yas Anitya Sansar layi bhav sagar bata udharna sada ma risa lobha moha ko
basma na pari sansarlai ek chin pani vic/shali * nagarai
For this impermanent world to sail beyond the ocean of worldliness, I am
never causing anger, greed or delusion nor making the world confused, even
for a moment.

14. हेन्ग्य र देह बसाउने मोह रुपी त्यागी
hengya ra daya basaune, moha rupi tyagi
Remaining in hengya[2] and compassion,
renouncing forms of ignorance,
hengya: to be in asana, in harmony, balance, silence, absolute distinction

15. आनन्दकार युक्त आफ्नो जन्म भूमिलाई त्यागी
anandkaara viswa , aafno janmabhumilayi tyagi,
I am renouncing the pleasurable world, my own birthplace/home

16. सर्व जगत प्राणीको उद्धारको लागी
sarva jagat prani ko uddhar kolaagi
...for the emancipation of every being of the world...

17. श्रवण चिन्तन मनन गरिरहेको छु |
“shravan, chintan, manan” gari raheko chhu
I am remaining in “heeding, contemplation, mindfulness.”

18. तर अनित्य संसारको लागि मेरो यो दिनचर्या खेलैाना जस्तो लागि रहेकोछ |
tara anitya sansar kolaagi mero yo dina-charya
khelona jasto laagi raheko chha
But this daily practice of mine for the impermanent world
appears like a toy (mere entertainment).

19. संसारको हित सुखको उत्पादक सम्यक सम्बुद्धहरुको उत्पति सध धर्म …
sansar ko hita-sukha ko utpadak samyak sambuddha haruko utpati saddharma
The True Dharma of Samayak Sambuddhas[3]
manifests the creation of good and happiness for the world...

20. सद्धर्म साधनाबाट भएको हो |
saddharma Sadhana bata bhayeko ho
The True Dharma happens through spiritual practice.

21. त्यस सात धर्मलार्इ बुझ्न जान्न अति कठिनाई र आवश्यक छ |
tyas sata dharmalai bujhna, jaan`na ati kathinai ra avasyak chha
It is extremely difficult and essential
to understand and know the True Dharma.

22. तर यो अज्ञान प्राणी रुपिले बुझ्न सजिलो भयो भने
मानव रुपिले बुझ्न , मानव रुपिले बुझेन |
tara yo agyan prani rupile bujhna sajilo bhayo bhane
manav rupile bujhna, manav rupile bhujhena
Although understanding this form of ignorant existence has been easy,
human beings do not understand through human understanding.

23. तर अनित्य , तर अनित्य संसार बाट एक छीन , एक दिन
..पनि तर अनित्य संसार एक दिन यमराज संग जानु नै छ |
tara anitya, tara anitya sansar bata ek chhin, ek din
pani tara anitya sansar ek din yamaraj sanga janu nayi chha.
But impermanence!
But from the impermanent world, one moment, one day...
but one day the impermanent world must also go with the Lord of Death.

24. लामो समय सम्म ...लामो समय सम्म संगत गरेको इष्ट मित्रु र,
इष्ट मित्रबाट छुटेर विलीन हुनेछ |
lamo samay samma ...Laamo samay samma sangat gareko Ishta mitru ra,
ishta mitra bata chhutera vilin hune chha
Separating from loving friendships and adored friends who have been with us
for so long; it will all dissolve.

25. कमाएको धन सम्पत्ति पनि छोडेर जानुछ |
kamaye ko dhan sampatti pani chhorey ra jaanu chha
Also we have to leave accumulated wealth and property behind and go.

26. अनादी काल देखि मलाई माया गर्ने
आमा बुबा भाई बंधू भाई सारा प्राणी दुखी भई रहँदा |
anadi kaal dekhi malai maya garne aama, bua, bhaai , bandhu bhayi saara
prani dukhi bhayi rahanda,
Since eternity, those who love me,
mother, father, little brother - all beings are unhappy.

27. आफु मात्र सुखी भएर के गर्नु |
aafu matra sukhi bhayera ke garnu?
What is the use of becoming happy alone?

28. त्यसैले अनन्त असंख्य प्राणीको उद्धार को लागि बोधी
बोधिचित्त पद गरी उद्धार गर्नुनै छ |
tyesaile, Ananda, asankhya prani ko uddhar ko laagi Bodhi,
bodhichitta pahd gari , uddhar garnunai chha
That’s why for the deliverance of countless beings
I must cultivate bodhicitta[4] to free them.

29. यो - मेरो यो पाताल गुफा बाट बाहिर आई बज्र ध्यान
आसनमा बसी भगवानको अभ्यास हेर्नु छ |
yo, mero yo patal gufa bata bahira aayi bajra dhyan aasan ma basi bhagwan
ko abhyas hirnu chha
So, coming out of this underground cave of mine,
remaining in the position of the vajra[5] meditation
I will observe the practice of the Honorable One.

30. मार्गदर्शन र ज्ञान चिन्नु छ |
margadarshan ra gyan cinnu chha
One must know the wisdom and the guidance.

31. त्यसैले यो तपस्यामा बाधा नपुर्याउनु |
Tyesaile yo tapasya ma badha na puryaunu.
Therefore, do not place obstacles in the way of this penance.

32. यो मेरो अभ्यास शरीर प्राण आत्मा कुनै चीज़ले साथ दिएको हुँदैन |
yo mero abhyas, sharir, pran, atma kunai chijle saath diyeko hundaina
This practice of mine cannot include the body,
the breath, self or anything.

33. यो अवस्थामा ७२ कलह काली हुनेछ |
Yo avastama 72 kalah kali hunechha
In this situation there will be (the goddess) Kali
of the seventy-two Cosmic Times.[6]

34. बिभिन्न भगवानको उपस्थित हुनेछ |
bibhinna bhagwan ko upasthit hunechha
There will be the presence of various bhagwan (deities).

35. मेघ गर्जेको आवाजहरुको
megha garje ko awaj haru ko
The noise of thunder clouds...

36. जायेक, ग्यायिक,तेन्गुऊर, येंग्यूर ,देंग्शायु वेदहरुको आवाज़ आउने छ |
“jayek, gyayik, tenguoor, yengyoor, dengshaayu...”
veda haru ko awaz aaune chha
Jayek, gyayik, tenguoor, yengyoor, denghsaayu! [2]
The sounds of the Vedas[7] will come.

37. त्यो समयमा आकाशबाट हरेक देव देवी पूजा गरिरहेको हुन्छ |
Tyo samay ma akash bata herek deva-devi puja gariraheko hunchha.
At that time the gods and goddesses from the sky will be doing puja
(worship).

38. त्यसैले तपार्इहरू कुनै सन्देश नदिए सम्म भित्र नआउनु होला |
tyesaile tapai haru kunayi sandesh na-di samma bhitara na aunu hola
Until I give you a message, don’t come inside.

39. बाहिर बसि सबैलाई सम्झाई बुझाई दिनु होला |
bahira basi tapailai samjhai bujhai dinu hola
Stay outside! Tell and explain it to everyone.

40. धर्म ज्ञान धर्म सन्देश विश्व समाज सम्म पुर्याउनु |
Dharma Gyana Dharma sandesh biswa samaj samma puryaunu
Exhort the Dharma Wisdom and Dharma Message
throughout the world’s societies.

41. विश्व शांतिको सन्देश सबै धर्म सबै धर्मले पुर्याउनु |
viswa shanti ko sandesh sabai dharma sabai dharma le puryaunu,
Every religion, every religion, exhort the message of world peace.

42. धर्म मार्ग खोज सम्बोधि ज्ञान प्राप्त हुनेछ |
dharma marga khoj sambodhi gyan prapta hunechha!
Seeking the path of Dharma, one will attain the highest wisdom.
sources:
http://www.etapasvi.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.etapasvi.com/en/teachings/index" onclick="window.open(this.href);return false; teachings
http://groups.google.com/group/buddhaboy" onclick="window.open(this.href);return false; Google Group

I'd like to present Bodhi Shrawan Dharma Sangha.

Bodhi = Enlightened
Shrawan = heeding, to heed
Dharma = Universal and Cosmic Truth, and with a small “d” it is used to indicate religions and belief systems. Dhamma is Pali which is a dialect of Sanskrit.
Sangha – assembly/group with common goal, vision, purpose.

It is a new method and new wisdom, which was not practiced anywhere in the world before Maha Sambodhi Guru Dharma Sangha's Maitreiya Meditation.

He was born as Ram Bahadur Bomjon, then he was known as Palden Dorje, in his meditation he received name Maha Sambodhi Dharma Sangha from his tutelary deities;

Maha = Great
Sambodhi = Samyak Sambodhi, Perfect Enlightenment
Dharma Sangha = "And the words “Dharma Sangha” refer to all Gurus of this world and other worlds" excerpt from Maha Sambodhi Dharma Sangha's speech on opening of World Peace Maitri Puja (March 21-26 2012)

As for his current situation and situation of Sangha it may be read in last news on eTapasvi: http://www.etapasvi.com/en/news/index" onclick="window.open(this.href);return false;

Here is article/news, summing up of World Peace Maitri Puja written by one of devotees which I recommend reading to take a grasp on what more and more people are getting to experience connected with Maha Sambodhi Guru Dharma Sangha http://www.etapasvi.com/en/stories/122/ ... march-2012" onclick="window.open(this.href);return false;

Excerpt from article:
uring the Maitreya Puja for World Peace, Maha Sambodhi Dharma Sangha would preside over our meditations and prayers each morning and cast a gentle orb of peace and loving kindness over the entire spacetime. We were each one of us transformed.

"Falling in Love" is understating it. We became drenched, soaked to over­flowing with love and inexpressible gratitude for Maha Sambodhi Dharma Sangha, for each other, for the trees, for the sound of the winds, the air, for the sand and the bare foot prints there of people, dogs, tiny bugs, and elsewhere elephants, snakes, even larger beasts of prey who have stopped snatching villagers’ chickens since He moved in… Everything there is ever so very much alive – and yet at the same time so indulgently still, that one sensed a pervasive awareness everywhere. It was as if not only we became aware of each other as part of ourselves, but also that we were accepted and embraced by the giant trees, the hoary vines, by the butterflies that would land on our heads or shoulders, and by the sand that warmed our feet but would never grate, all radiating awareness of Oneness, of cosmic divinity…

Movement and sudden noise came occasionally from monkeys that would throw tiny pre-ripened figs making a BOK! on the giant tarp spreads on which devotees were sitting. There were nearly fifty foreign visitors behind a hundred or so monks and in front of another hundred or so local families, and on Saturday and Sunday some five thousand devotees from nearby villages would stand in line for hours and hours to file past Guruji for His blessing, becoming part of that same grateful awareness that charged the Jungle. Not a sound was heard. Just what seemed like Cosmic Breathing.
In his six-year long meditation, he received all necessary wisdom, blessings, puja, worship from Deities, Buddhas, Bodhisattvas, Saints, Gurus of this world and other worlds in order to find purest way for liberation of sentient beings.

Basically; he isn't here to start new school of Buddhism, religious group or sect. He is here to awaken the whole planet by establishing Law of Dharma and spreading feeling of Maitriya (Loving-Kindness), rendering ways and wisdom of liberation in all sentient beings of world. Linking all religions and spiritual traditions, all dharmas of the world.

I'd like to encourage to read open-heartedly and clear-mindedly through his speeches, teachings, and to open to his message. While he is now in the process of finishing writing down Maitri wisdom into book and soon is going to start travelling in the whole world, from what he has already said and taught - one can already benefit self and the others.

May All Beings Be Happy

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 44 guests