Ten Gye Mönlam

Discussion of the fifth religious tradition of Tibet.
Post Reply
Lhasa
Posts: 1184
Joined: Sat Apr 07, 2012 3:51 am

Ten Gye Mönlam

Post by Lhasa »NAMO LUME KYAB CHOG NAM KYI JIN LAB DANG
NAM KAR GE TSOG DRUB PAI NUE THU DANG
BON NYI NAM PAR DAG PAI DEN TOB KYI
JI TAR MON PAI DON KUN DRUB GYUR CHIG

TEN PAI NYING PO SANGYE YUNG DRUNG BON
TEN DZIN BU LOB SHAD DRUB PHEL WA DANG
TEN JIN NGA THANG LONG CHOD GYE PA DANG
TEN PA SI THAI BAR DU NEY GYUR CHIG

KYE PAR JE TSUEN NYAM ME LA MA YI
RING LUG TRUL ME SHEN TEN MENRI WA
DO NGANG NYI DA ZUNG DREL TEN PAI CHOG
DUE KUE NYAM ME YUEN RING NEY GYUR CHIG

DE NYI DZIN KYONG PEL WAI SOL DZIN PAI
TSUNG ME LA MAI ZHAB PAD TEN PA DANG
NAM DAG DUE DE DAR ZHING GEY PA DANG
NYEN PAI DRAG CHEN SA TENG KHYAB GYUR CHIG

DE LA TEN NEY KHA NYAM DRO WA KUEN
NAD MUG TRUG TSOD RAB TU ZHI NEY KYANG
PHEN DE KYID PAI NYI MA BUM SHAR NEY
THAR THUG DZOG SANG GYE PAI TA SHI SHOG

User avatar
kalden yungdrung
Posts: 4606
Joined: Sun Aug 01, 2010 10:40 pm

Re: Ten Gye Mönlam

Post by kalden yungdrung »

Thanks for sharing !

:good:
:applause:
:bow: :bow: :bow:
The best meditation is no meditation

User avatar
kalden yungdrung
Posts: 4606
Joined: Sun Aug 01, 2010 10:40 pm

Re: Ten Gyer Mönlam

Post by kalden yungdrung »

IN ADDITION:

The Ten Gyer Mönlam was already posted but is nice as an additional information.
But your actual posting regarding the prayer of the Gyer (name for Bön) is also nice because it is more live. :twothumbsup:
Only dear Lhasa, it should be Gyer and not Gye ......

viewtopic.php?f=78&t=24404

Mutsuk Marro
KY.
The best meditation is no meditation

Post Reply

Return to “Bön”